'Call' centar

Call centar je jedna od novina u radu firme.

Od  zaposlenih u CALL CENTRU možete brzo i efikasno dobiti informaciju koja vas zanima. Prijava kvarova, problemi vezani za održavanje objekta i njegovo čišćenje spadaju u domen rada  CALL CENTAR. U njemu se možete informisati o delatnostima i uslugama koje pruža javno komunalno  preduzeće Stan. Takođe mogu se dobiti svi podaci vezani za formiranje i rad Skupština i Saveta zgrade koji su početni uslov za sklapanje ugovora za održavanje i čišćenje.

CALL CENTAR je služba na raspolaganju građanima svakog radnog dana od 7:00 - 15:00, a nakon 15:00 i vikendom pozive korisnika preuzima dežurna služba.