Menadžment

Direktor
Saša Igić

Pomoćnik direktora za finansijske, pravne, kadrovske i opšte poslove
Jasminka Brujić

Pomoćnik direktora za komunalne poslove
Duško Vojnović

Pomoćnik direktora za poslove održavanja zgrada
Željko Stevanović

Nadzorni odbor

Predrag M. Kovačević, predsednik

Đorđe Delić, član

Jovica Gajić, član