Hitne intervencije

Hitne intervencije se odnose na radove na održavanju stambenih i poslovnih objekata koji se moraju izvršiti bez odlaganja kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlјe korisnika zgrade i prolaznika, otklonila opasnost od ugrožavanja imovine i okoline i obezbedilo dovođenje zgrade i njenih delova u bezbedno stanje. Ovi radovi obuhvataju:

• Oslobađanje lica i stvari iz zaglavlјenog lifta i njegovu popravku;
• Popravku ili zamenu vodovodne ili kanalizacione cevi u zgradi ili stanu kada dođe do prskanja njenih delova;
• Odgušivanje kanalizacione mreže u zgradi ili stanu i saniranje nastale štete (odnošenje izlivnih ostataka i dezinfekcija prostorija);
• Izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih i drugih prostorija u zgradi;
• Odgušivanje dimnjaka u slučaju opasnosti od požara;
• Popravku ili zamenu gasnih instalacija, grejnih tela ili toplovodnih postrojenja u slučaju prskanja delova sistema;
• Uklanjanje elemenata fasade i krova (maltera, fasadnih obloka i sl.) koje, usled oštećenja, ugrožavaju bezbednost lјudi i imovine;
• Popravku ili zamenu delova krovnog pokrivača radi zaštite od atmosferskih padavina;
• Otklanjanje svih ostalih kvarova i oštećenja na objektu koji mogu dovesti do ugrožavanja bezbednosti lјudi, imovine i okoline.

Hitne intervencije na otklanjanju kvarova i nedostataka obavlјa Dežurna služba.