Usluge

JKP "Stan" održava zajedničke delove, instalacije i uređaje u stambenim zgradama na osnovu ugovora skloplјenih sa skupštinama zgrada. Odluku o sklapanju ugovora donosi Skupština zgrade saglasnošću vlasnika stanova i drugih posebnih delova stambene zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Održavanje zajedničkih delova stambenih zgrada, uređaja i instalacija u njima obuhvata radove kojima se sprečava ili otklanja opasnost po život i zdravlјe lјudi, odnosno kojima se obezbeđuje sigurnost korisnika i okoline (popravke krovova, fasada, liftova, protivpožarnih instalacija, gromobrana...).

Poslovi hitnih intervencija obuhvataju: manje građevinsko-zanatske radove, radove na vodovodu i kanalizaciji, elektro radovi, manje popravke i odglavlјenja osoba iz lifta...

Posebno ugovoreni poslovi obuhvataju: izvođenje radova svih vrsta, većeg obima i cene koštanja, koordinaciju i nadzor nad obavlјanjem usluga održavanja higijene u zajedničkim delovima stambene zgrade (čišćenje i pranje stepeništa, hodnika, podesta...) i druge poslove (sitne popravke...).