Delatnost

U okviru svoje delatnosti JKP "Stan":

• izvodi radove na održavanju stambenih zgrada, poslovnih prostora i stanova;
• izvodi investicione građevinske i građevinsko-zanatske radove;
• vrši radove na investicionom održavanju stambenih zgrada koji se odnose na sanaciju ravnih krovova, remonte liftova, remonte   hidrofonskih postrojenja i drugo;
• vrši nadogradnju ravnih krovova;
• vrši čišćenje zajedničkih delova zgrade za zgrade koje imaju ugovor o održavanju sa JKP "Stan"-om;
• ugrađuje i servisira interfonske instalacije, rashladne uređaje i sve drugo što podiže kvalitet stanovanja;
• prodaje, ugrađuje i servisira kompresorske agregate
• prodaje, ugrađuje i servisira opremu za protiv požarnu zaštitu
• vrši sve vrste dimničarskih usluga

  RESURSI

JKP "Stan " raspolaže sa :

  124 vozila,

   3 hidraulične radne platforme do 30 metara radne visine ,

   1 rovokopač - utovarivač,

   1 viljuškar,

   1 nisko noseća prikolica za transport hidraulične platforme i rovokopača