Saveti

Granične nadležnosti

Ponekada dolazi do preklapanja nadležnosti više javnih komunalnih preduzeća iz praktičnih razloga ili zbog nedovoljno precizne regulative. To su takozvane granične nadležnosti, kada je neophodno razgraničiti šta je čija obaveza kako bi postojeći komunalni problem bio rešen.

Vodovod i kanalizacija

JKP " Vodovod i kanalizacija" nadležno je za održavanje vodovodnih instalacija i ulične vodovodne mreže do vodomera, uključujući i vodomer. Vodovodne instalacije iza vodomera predstavljaju zajedničku kućnu instalaciju i o njoj brinu vlasnici koji sami snose troškove i sami je održavaju. JKP „Vodovod i kanalizacija" nadležno je i za održavanje kanalizacionih instalacija sve do kanalizacionog priključka (prvi revizioni šaht).

O održavanju kućnih instalacija, izuzimajući instalaciju u stanu, vodi računa JKP "Stan" ako je vlasnik ili Skupština zgrade sklopila ugovor o održavanju.

Grejanje i topla voda

Kada dođe do zagušenja i izlivanja fekalija u individualnim, blokovskim kotlarnicama i predajnim stanicama koje dovode do poremećaja u isporuci toplotne energije, onda JKP "Vodovod i kanalizacija" otklanja uzrok zagušenja, a JKP "Novosadska Toplana" posledice.

Ako JKP „Vodovod i kanalizacija" ostavi toplanu bez napajanja vodom, u obavezi je da obezbedi cisterne sa vodom.

Električna energija

JP "Elektrovojvodina" nadležna je za  održavanje električnih instalacija do brojila, uključujući i električno brojilo.

Instalacije iza električnog brojila predstavljaju kućnu instalaciju i o njoj brinu vlasnici koji sami snose troškove i sami je održavaju ili za to ugovorom angažuju JKP "Stan“.

Otvaranje računa skupštine zgrade

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANјE PIB-a

1. PR-1 OBRAZAC-popuniti I kopirati -2 primerka
2. ODLUKA (ZAPISNIK) SA SEDNICE – 2 primerka
3. LIČNA KARTA PREDSEDNIKA – 2 primerka na jednom primerku pečat, potpis i kontakt telefon
4. STATISTIKA (IZVRŠNO VEĆE) 2- primerka
POSTUPAK AKTIVARANјA STAVKE SKU
(prihod skupštine stanara)

1. POTREBNO JE OTVORITI RAČUNA SKUPŠTINE ZGRADE,

a za to je potrebno:

•  Dobiti statistički broj –matični broj skupštine stanara
   REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU, BULEVAR MIHAJLA PUPINA 16, (prizemlјe soba 75) –ZGRADA VLADE VOJVODINE
   2140,00 din (svrha uplate R.A.T)
   Primalac budžet RS
   Ž.R.840-742221843-57 model 97 poziv na br.11-223
•  Dobiti PIB
   PORESKA UPRAVA JAVNIH PRIHODA
   -bivša zgrada SDK – Ulica Modene br.7, prizemlјe soba br.1
•  IZBOR POSLOVNE BANKE U KOJOJ SE OTVORI RAČUN

2. SKLOPITI  UGOVOR  SA  JKP INFORMATIKA

DOĆI U JKP INFORMATIKA Bul.Cara Lazara br. 3, prizemlјe, soba 8
Doneti ODLUKU Skupštine stanara o Visini izdavanja-odluka u pisanoj formi overena pečatom i potpisom predsednika/zapisničara sa 51% potpisa vlasnika stanova uz JMBG