Ostale javne nabavke

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
16 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
17 ПЛАН 2017 СА ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА
18 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
19 ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
20 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Pages