Делатност

У оквиру своје делатности ЈКП "Стан":

• изводи радове на одржавању стамбених зграда, пословних простора и станова;
• изводи инвестиционе грађевинске и грађевинско-занатске радове;
• врши радове на инвестиционом одржавању стамбених зграда који се односе на санацију равних кровова, ремонте лифтова, ремонте хидрофонских постројења и друго;
• врши надоградњу равних кровова;
• врши чишћење заједничких делова зграде за зграде које имају уговор о одржавању са ЈКП "Стан"-ом;
• уграђује и сервисира интерфонске инсталације, расхладне уређаје и све друго што подиже квалитет становања;
• продаје, уграђује и сервисира компресорске агрегате
• продаје, уграђује и сервисира опрему за против пожарну заштиту
• врши све врсте димничарских услуга

РЕСУРСИ

ЈКП "Стан " располаже са :

  124 возила,

   3 хидрауличне радне платформе до 30 метара радне висине ,

   1 ровокопач - утоваривач,

   1 виљушкар,

   1 ниско носећа приколица за транспорт хидрауличне платформе и ровокопача