Meнаџмент

Директор
Драган Милошевић

Помоћник директора за комерцијално-финансијско, правне и кадровске послове
Јасминка Брујић

Помоћник директора за техничке послове
Душко Војновић

Помоћник директора за логистику
Сњежана Мрда

Надзорни одбор

Предраг М. Ковачевић, председник

Ненад Томашевић, члан

Јовица Гајић,члан