Održavanje mobilijara

Оdlukom skupštine grada od 2013.godine poslovi око održavanja mobilijara povereni su JKP "Stan". Pod mobilijarom se podrazumevaju klupe , ulične kante za smećе...

Povratak na sve servidne informacije