Историја

Основано је 1966. године као Стамбено предузеће за пружање услуга из стамбено - комуналне делатности - одржавање стамбених зграда и станова.

ЈКП "Стан" Нови Сад је 2012. године обележио 46 година постојања и успешног рада на пружању услуга одржавања стамбених зграда и станова, као и других зграда, установа и пословних објеката.

Након доношења Закона о откупу станова из друштвене својине и доношењем Закона о одржавању стамбених зграда и станова, брига око одржавања стамбених зграда и станова пренета је на власнике станова. Власницима станова дата је могућност да своју стамбену зграду сами одржавају или да те послове повере Јавном предузећу.
Поред обављања своје основне делатности од оснивања до данас и у циљу што квалитетнијег пружања услуга предузеће је континуирано проширивало врсте радова које обавља.