Јавне набавке мале вредности

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
1 УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА, КАМИОНА И ДИЗАЛИЦА партија 5
2 УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА, КАМИОНА И ДИЗАЛИЦА партија 4
3 УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА, КАМИОНА И ДИЗАЛИЦА партија 3
4 УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА, КАМИОНА И ДИЗАЛИЦА партија 2
5 УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА, КАМИОНА И ДИЗАЛИЦА партија 1

Pages