Најчешће постављана питања

Наши димничари долазе према унапред предвиђеном распореду чишћења димоводних и вентилационих инсталација или је могуће...
Одлуком о условима за држање и заштиту домаћих животиња  назначено је да се под животињама које се могу држати у...
Одлуком о кућном реду у стамбеним зградама  из члана 14. наводи се следеће : „Станари су дужни да улазну капију или...
Сваки спрат је у обавези  да има противпожарни апарат, уколико је у питању апарат С6, док ПП апарат  С9 може бити на...