O нама

Јавно комунално предузеће "Стан" је део комуналног система Града Новог Сада и бави се одржавањем стамбених зграда и пословних простора.

Делатност коју обавЉа ЈКП "Стан" је  извођење радова на одржавању стамбених зграда који се налазе на територији града Новог Сада, радова на одржавању стамбених зграда чије је одржавање поверено Јавном комуналном предузећу, као и радове на одржавању стамбених зграда чијим извођењем се спречава, или отклања опасност по живот и здравЉе Људи, односно којима са обезбеђује сигурност корисника зграде и околине.
Одржавање стамбених зграда, станова и других, посебних делова зграда мора бити тако организовано да обезбеђује сталну исправност, употребЉивост и сигурност свих уређаја, инсталација и опреме у згради. Уграђена инсталација у стамбеним зградама представЉа, у ствари, продужетак градске инфраструктуре.