акција - јавно осветљење града

Протеклог викенда Служба јавног осветљења ЈКП Стан Нови Сад имала је више интервенција услед хаварија делова јавног осветљења у ужем центру града, на випе места у улици Патријарха Чаарновјевића, дуж Булевара Европа, на Рибарцу и на више локација у приградским насељима. 

Највише посла има око санирања хаварија на главном напојном каблу дуж булевара Европе, због је читав тај кварт остао без јавног осветљења. Због безбедности и ради најбржег решења за осветљење те важне путне и пешачке дестинације у граду, радници ЈКП Стан су руцно укључили расвету, док ће санација тог великог квара бити готова до вечерас. Већи проблем је настао и са кваром на инпулсном воду који емитује сингал за паљење јавног осветљења до разводног ормана у делу читаве улице Патријарха Чарнојевића. Овде је такође систем осветљења ручно укључен, да читав кварт не би остао у мраку. И та хаварија ће бити санирана најкасније до вечерас. 

Због  старости електричних инсталација, дотрајалости делова система и преоптерећености мреже,  Служба јавног осветљења ЈКП Стан током свих 24 сата често има непредвиђене интервенције на терену ради санације кварова на јавном осветљењу у граду и приградским насељима.  То су кварови од прегоревања сијалица, обрушених стубова до избијања кратких спојева и паљења каблова. Како би благовремено спречили могућност настанка хаварија, и предупредили могућност да читава улица или цео кварт остане без осветљења, ова служба свакодневно има обавезу да проверава исправност сијалица и других делова јавног осветљења на свим локацијама у граду.

Повратак на све акције