Да ли је дозвољено држање домаћих животиња у објектима колективног становања?

Одлуком о условима за држање и заштиту домаћих животиња  назначено је да се под животињама које се могу држати у објектима вишепородичнох становања  подрзумевају : пси , мачке, украсне и егзотичне птице под условимa  и на начин прописан овом одлуком. Власник или држалац домаћих животиња , дужан је да обезбеди чување и надзор, негу, исхрану, хигијенске услове и лечење домаћих животиња, као и да се држањем домаћих животиња не загађује околина и не узнемиравају трећа лица.

Повратак на сва питања