Да ли је обавезно закључавање улазних врата у стамбеним зградама?

Одлуком о кућном реду у стамбеним зградама  из члана 14. наводи се следеће :

„Станари су дужни да улазну капију или улазна врата држе  откључана, осим ако зграда има спољне сигналне урађаје за позивање станара (интерфоне).
Станари су дужни да улазну капију или улазна врата закључавају у времену од 23 .00 до 4.00 часа наредног дана  лети ,и од 22.00 до 5.00 наредног дана зими , ако зграда  нема спољне суигналне уређаје за позивање станара (интерфоне).
Станари који даљинским управљачем  отварају улазну капију ради уласка или изласка возила из гараже или дворишта , дужни су да провере да ли је капија закључана након уласка или изласка возила из гараже или дворишта“
 

Повратак на сва питања