Да ли су потребни противпожарни апарати на сваком спрату у згради?

Сваки спрат је у обавези  да има противпожарни апарат, уколико је у питању апарат С6, док ПП апарат  С9 може бити на сваком другом спрату . Постоји и могућност комбиновања ПП апарата и хидрантске опреме уколико зграде имају хидрантску мрежу. У том случају је најбоље да сваки други спрат има противпожарни апарат , а преостали хидрантску опрему.

 

Повратак на сва питања