Одржавање гасних инсталација

ЈКП „СТАН“ у сарадњи са ДП „Нови Сад“ Гас од 2010.године у оквиру акције  „НОВИ САД-БЕЗБЕДАН ГРАД“, који има за циљ да олакша и осигура коришћење природног гаса као енергента за грејање објеката пружа услуге у два дела:

• У периоду од 15.10. до краја грејне сезоне 15.04. наредне године  пружа услугу месечног прегледа и надгледања рада гасних котларница и грејања у објектима.Ова услуга корисницима пружа безбедан и сигуран рад котларница од стране стручно оспособљених радника ЈКП „СТАН“-а. Услуга обухвата проверу сета и гасне рампе на непропусност гаса гасним детекторима и средствима предвиђеним за то, преглед рада уређаја са контролом сагоревања и паљења, контролу и по потреби допуњавање инсталације грејања водом, озрачивање, контролу исправности експанзионе посуде, сигурносних вентила, штеловање аутоматике у смислу регулације температурне криве и временског рада уређаја.Услуга се наплаћује месечно путем обједињене наплате, а цена за ову врсту услуге је 5,00дин/м², грејне површине објекта без ПДВ-а.Ако објекат има преко 2.000м² -јединична цена у износу од 10.000,00 дин/бр.станова. Услуга се наплаћује само у периоду грејне сезоне.

• У периоду ван грејне сезоне законодавац је прописао да се унутрашња гасна инсталација заједно са гасним апаратом сервисира сваке године од стране овлашћених сервисера и установе овлашћене за тај посао.ЈКП „СТАН“ пружа такве услуге, које обухватају детаљан преглед и регулацију гасних трошила са механичких и хемијским чишћењем истих. Законска обавеза је и чишћење димњака где га има, као и добијање атеста за исти, сервисирање ППА је обавезно, пре почетка грејне сезоне.Ове услуге ЈКП „СТАН“ врши својим корисницима у периоду ван грејне сезоне и то на више месечних рата путем обједињене наплате.

За више информације обратите се на телефоне 0800-300-330 CALL-CENTAR – референт за гасне инсталације Милан Станчић.
 

Повратак на све акције