РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА(СЕРВИСИРАЊЕ)

Редовно одржавање лифтова (сервисирање) се врши на основу члана 306 и 307 Закона о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз лица и терета (Сл. лист СФРЈ 16/86, 28/89).
Редовно одржавање лифта се врши једном месечно и обухвата преглед постројења лифта и контролу његовог рада, а према техничком упутству произвођача а нарочито:
• Проверу правилности рада свих сигурносних уређаја, а нарочито рада сигурних уређаја кочнице погонске машине,хватачког уређаја, граничника брзине, крајњих склопки, одбојника, врата возног окна и забране врата возног окна
• Проверу носеће ужади или ланаца и њихове везе са кабином и против тегом
• Проверу вуче која се остварује преко трења вучне ужетњаче
• Проверу изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљењем
• Проверу прикључка на громобранској инсталацији
• Чишћење и подмазивање делова лифта
• Проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице дуж возног окна у оба смера, као и при пристајању
• Проверу исправности погонских и управљачких уређаја лифта
• Излазак по позиву због застоја лифта, отклањање квара без учешћа материјала