Централни системи за даљинско топловодно грејање

Централни системи за надзор,регулацију и мерење потрошње даљинског топловодног грејања имају многоструке предности које се огледају у :

- Уштеда трошкова грејања од 30 % до 60 %

- Квалитетно загревање просторија

- Снабдевање потрошном топлом водом у свим условима 

- Прекиди грејања сведени на минимум

- Нема трошкова ни грешака у очитавању потрошње

Повратак на све сервисне информације