Сервисне информације

Служба за одржавање инсталација  и Дежурна служба ЈКП "Стан"Нови Сад данас је санирала четири велике хаварије на систему за грејање у улицама Балзаковој број 4., Прерадовићевој 123., Цара Лазара...

Служба за одржавање инсталација  и Дежурна служба ЈКП "Стан"Нови Сад данас је санирала четири велике хаварије на систему за грејање у улицама Балзаковој број 4., Прерадовићевој 123., Цара Лазара...

Возни парк ЈКП ”СТАН”-а Нови сад има у свом возном парку 113 возила, од тога пет хидрауличних радних платформи са корпом са којима се изводе радови и до 29 метара радне висине, два ровокопача-...

Одлуком скупштине града од 13.06.2013. Службени лист бр.26 града Новог Сада уређују се услови  и начин обављања комуналне делатности - димничарске услуге , права и обавезе  предузећа које обавља...

Централни системи за надзор,регулацију и мерење потрошње даљинског топловодног грејања имају многоструке предности које се огледају у :

- Уштеда трошкова грејања од 30 % до 60 %

-...

Pages