РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОУРЕЂАЈА – СЕРВИСИРАЊЕ

Редовно одржавање хидроуређаја (сервисирање) се врши на основу техничког упутства произвођача.Обавља се најмање два пута месечно, а обухвата преглед постројења (уређаја) са припадајућим деловима инсталација и контролу његовог рада.

Редовно одржавање хидроуређаја типа хидрофор, хидроцел или друго пумпно постројење за повишење притиска хладне воде, топле потрошне воде и противпожарне воде са припадајућим инсталацијама, а нарочито:
• Проверу правилности рада са подешавањем арматуре хидроуређаја (манометар, вентил сигурност, притисна склопка, вентила за пражњење).
• Провера исправности рада мотора и пумпе са подешавањем биметала и временских релеа и поправком или заменом нагорелих или оштећених веза.
• Преглед и провера сигнализације хидроуређаја
• Поправка одбојних вентила (замена гумица)
• Чишћење и подмазивање делова хидроуређаја и чишћење радне просторије
• Дување ваздуха у хидро посуде или казане
• Провера исправности рада хидро уређаја у циклусу од укључења до искључења
• Промена циклуса рада пумпи са поправком типа подешавања и дотезања веза и пребацивањем аутоматике са радног  на резервно постојење.
 

Повратак на све