Опис радова редовног(текућег) месечног одржавања

Редовно одржавање лифтова (сервисирање) се врши на основу члана 306 и 307 Закона о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз лица и терета (Сл. лист СФРЈ 16/86, 28/89...
Редовно одржавање хидроуређаја (сервисирање) се врши на основу техничког упутства произвођача.Обавља се најмање два пута месечно, а обухвата преглед постројења (уређаја) са припадајућим деловима...
1. Ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта.Пуштање лифта у погон под условом да заглављивање није било узроковано кваром. 2. Шелновање инсталације водовода или грејања ако су цеви видљиве и...
1. Вођење евиденције о уговарању, променама уговорених услова и уговорених страна 2. Вођење евиденције о техничкој опремљености стамбене зграде 3. Вођење евиденције о председнику Скупштине станара...
1. Чишћење приземља 2. Чишћење лифта 3. Чишћење око зграде 1м 4. Чишћење степеништа (цело степениште) 5. Пајање зидова 6. Чишћење заједничких просторија 7. Чишћење око контејнера за смеће 8....