Остале јавне набавке

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
11 ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН ЗА 2019. ГОД
12 план јавних набавки за 2019 годину
13 ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
14 ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
15 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга

Pages