Остале јавне набавке

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
21 ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
22 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
23 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
24 набавка електричне енергије
25 ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ ОБЈЕКАТА И ЉУДИ 11.02.2015 - 12:00

Pages