Остале јавне набавке

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
16 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга – преговарачки п
17 ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
18 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
19 ПЛАН 2017 СА ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА
20 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Pages