Новости

Број: 495

Датум: 04.03.2024. године

 

На основу члана 33. став 3. Закона о јавној својини ( „Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон, 108/16, 113/17 , 95...

Број: интерно

Датум: 10.01.2023. године

 

На основу члана 33. став 3. Закона о јавној својини ( „Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон, 108/16, 113/17...

Број   : интерно                                                                                                                    

Дана  : 30.08.2021...

Број   : интерно
Дана  : 19.07.2021                                                 
На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105...

РАДОВИ НА ЈАВНОЈ РАСВЕТИ

• Постављен је нови разводни орман за Железничку станицу, јавно осветљење је доведено у исправно и функционално стање,
• Радови у току - системска...

Pages